25 Nov 2014

Bab 2:Peningkatan Tamadun

BAB 2: PENINGKATAN TAMADUN

(A)Latar Belakang Tamadun
 -Kemampuan manusia berfikir
 -Membawa kehidupan yang lebih baik
 -kemahiran menghasilkan idea baru

 Tamadun Yunani
 -Terletak di Semenanjung Greece
 -Dikelilingi laut Mediterranean
 -Bermula dengan Polis (gabungan Bandar)
 -Negara kota dikelilingi kawasan pertanian
 -Dalam kota terdapat pasar, kuil & istana
 -Negara kota Athens & Sparta
 -Pemerintahan & perundangan tersendiri
 -Peperangan sering berlaku antara negara kota

Tamadun Rom
 -Terletak di Bukit Palatine
 -Berkembang semasa pemerintahan Romulus
 -Wujud Majlis Perbandaran di setiap bandar
 -Bandar dilengkapi dengan bekalan air & sistem pemanas
 -Bandar Pompei dilengkapi pejabat & perpustakaan
 -Terdapat colloseum, paip & saliran bawah tanah

Tamadun India
 -Orang Aryan membentuk zaman vedik
 -Kelahiran kitab veda & agama Hindu
 -Dua bentuk kerajaan iaitu janapada (kecil) & mahajanapada (besar)
 -Chandra Gupta Maurya menyatukan janapada
 -Lahir empayar Maurya
 -Kemuncak kegemilangan semasa Asoka

Tamadun China
 -Terletak di lembah Hwang Ho
 -Empayar pertama ialah D. Chin
 -Maharaja Shih Huang Ti meluaskan empayar
 -Melaksanakan pentadbiran berpusat

(B)Aspek-aspek Peningkatan Tamadun

(a)Politik
(i)Pemerintahan & Pentadbiran

Tamadun Yunani
 -Athens mengamalkan sistem beraja
 -Raja ketua hakim, ketua tentera & ketua agama
 -Dibantu konsul & konsul menjadi kuat
 -Lahir aristokrat yang berkuasa (aristokrasi)
 -Berlaku rampasan kuasa oleh tentera
 -Tentera ditentang aristokrat
 -Muncul sistem demokrasi
 -Terdapat dewan Perhimpunan & Majlis
 -Ahli: semua warganegara lelaki, 6 bulan hingga setahun
 -Sparta mengamalkan sistem raja berkuasa mutlak
 -Mementingkan pertahanan
 -Anak lelaki dilatih menjadi askar & mahir guna senjata

Tamadun Rom
 -Raja berkuasa mutlak keturunan Etruscan
 -Patrician/bangsawan mengetuai pemberontakan
 -Sistem republik dibentuk (dua konsul)
 -Konsul dibantu Dewan Senat
 -Dewan Perhimpunan meluluskan keputusan Dewan Senat
 -Pemerintahan empayar ketika Julius Ceaser
 -Julius menjadi dictator & menguasai tentera
 -Maharaja Augustus membentuk Pax Romana (keamanan)

 Tamadun India
 -Janapada tiada raja
 -Mahajanapada diketuai raja
 -Raja suci & dihormati
 -Brahmin penasihat raja
 -Ksatria pemerintah tertinggi
 -Pemerintahan empayar gemilang semasa Asoka
 -Menyebarkan agama Buddha & kedamaian

Tamadun China
 -Pentadbiran berpusat
 -Konsep raja menjadi maharaja
 -Maharaja membentuk birokrasi awam
 -Pegawai kerajaan mesti lulus peperiksaan awam

 (ii)Perundangan

Tamadun Yunani
 -Dewan Perhimpunan menggubal undang-undang
 -Plato menegaskan negara harus diperintah ahli falsafah
 -Ahli falsafah berupaya menggubal undang-undang
Tamadun Rom
 -Hukum Kanun 12
 -Dipahat pada kayu
 -Diletakkan  di tempat awam
 -Maharaja Justinian membukukannya
 -Lahir Undang-Undang Justinian

Tamadun India
 -Dharma Sastra kitab undang-undang tertua
 -Raja memelihara kesucian undang-undang
 -Denda bergantung jenis kesalahan
 -Brahmin mahir hal undang-undang & agama
 -Undang-undang adalah titah raja
 -Diukir pada tiang batu
 -Dikenali sebagai Tiang Asoka

 Tamadun China
 -Hukuman berat & kolektif
 -Berasaskan falsafah legalisme
 -Digubal oleh Han Fei Tsu
 -Undang-undang tegas mampu mengawal manusia
 -Tiada belas kasihan
 -Ajaran Confucianisme menekankan raja berpekerti baik

(iii)Perluasan Kuasa

Tamadun Yunani
 -Alexander menguasai Parsi & laut Mediterranean
 -Menyebarkan kebudayaan Hellenistik ke Itali
 -Campuran budaya Yunani & Parsi

Tamadun Rom
 -Augustus Ceaser  mengubah sistem republik kepada empayar
 -Meliputi Britain, Sepanyol & Palestin

Tamadun India
 -Chadragupta Maurya mempunyai tentera kuat
 -Bindusara meluaskan kuasa ke selatan India
 -Asoka menekankan agama Buddha
 -Seluruh India dikuasai semasa perang Kalinga

Tamadun China
 -Shih Huang Ti menyatukan kerajaan kecil
 -Memerintah secara mutlak/autokratik
 -Membina tembok besar negara China
 -Bertujuan menghalang serangan orang gasar
 -Maharaja Wu Ti mewujudkan keamanan Chin
(b)Peningkatan Ekonomi

Tamadun Yunani
 -Perdagangan kecuali Sparta (bergunung ganang)
 -Athens & Corinth kekurangan makanan
 -Athens pusat pengumpulan barang dari timur
 -Cukai tinggi & rakyat berpindah ke Alexandria

Tamadun India
 -Perdagangan senjata, emas & gading gajah
 -Perdagangan antarabangsa dengan Asia Tenggara
 -Wujud persatuan perdagangan/stresthin
 -Matlamat mengawal harga, kualiti & gaji
 -Menggunakan mata wang emas
 -Perusahaan sutera di Bengal

Tamadun China
 -Kemajuan pertanian: peralatan & tanaman bergilir
 -Perusahaan tembikar & sutera
 -Muncul persatuan perdagangan

(c)Peningkatan Sosial 

i-Pendidikan
 Tamadun Yunani
 -Athens: bertujuan melahirkan manusia seimbang
 -Menekankan aktiviti sukan, sastera & muzik
 -Sekolah falsafah dibina & Athens pusat cendekiawan
 -Sparta: bertujuan melahirkan tentera gagah
 -Menekankan aktiviti fizikal & kemahiran senjata

Tamadun Rom
 -Menyerap unsur pendidikan Yunani
 -Menekankan aplikasi praktikal ilmu
 -Melahirkan jurutera pengairan & bangunan

 Tamadun India
 -Bermula zaman vedik
 -Menekankan keagamaan
 -Didominasi lelaki
 -Menggunakan kitab veda & bahasa Sanskrit
 -Pendidikan tinggi di universiti Nalanda
 -Brahmin harus menghafal veda & ritual agama

 Tamadun China
 -Matlamat lulus peperiksaan awam
 -Bertujuan menjadi pegawai kerajaan & pendidik
 -Tiga tahap iaitu rendah, menengah & tinggi
 -Rendah: hafal tulisan ideogram
 -Menengah: karangan & sastera
 -Tinggi: terjemah buku suci

ii-Falsafah
 Tamadun Yunani
 -Herodutus Bapa Sejarah
 -Thucylides pengasas sejarah saintifik
 -Plato menulis Republic
 -Aristotle menekankan cara berfikir yang teratur

Tamadun Rom
 -Zeno mengasaskan falsafah Stoisisme
 -Menekankan nasib manusia bergantung kepada alam

Tamadun India
 -Falsafah bersumberkan kitab veda
 -Falsafah bukan bersumberkan veda iaitu Buddhisme

 Tamadun China
 -Confucianisme: hubungan manusia dengan manusia
 -Mo Tzu: hubungan manusia dengan alam
 -Legalisme: hanya undang-undang menberikan nilai yang baik

iii-Sains dan Teknologi
 Tamadun Yunani
 -Thales mengembangkan ilmu geometri
 -Pythagoras memperkenalkan teorem pythogoras
 -Hippocrates bapa perubatan
 -Ptolemy ahli astronomi
 -Archimedes ahli matematik & fizik

 Tamadun Rom
 -Boethius mengaitkan matematik dengan muzik
 -Mencipta perahu layar untuk memajukan perdagangan

 Tamadun India
 -Matematik: angka Brahmin & angka kharosti
 -Ilmu perubatan dikaitkan dengan yoga

Tamadun China     
 -Astronomi adalah ilmu sains negara
 -Perubatan dikaitkan dengan konsep ying yang
 -Keseimbangan menyihatkan manusia

iv-Seni Bina
 Tamadun Yunani
 -Pericles membina Acropolis
 -Tujuan keagamaan & pusat aktiviti

Tamadun Rom
 -Aqueduct membekalkan air
 -Colleseum teater & tempat pertarungan

 Tamadun India
 -Stupa Besar bertujuan keagamaan
 -Binaan Great Bath yang menarik
 -Kompleks kuil di Gua Ajantha
 -Menara pelbagai bentuk

Tamadun China
 -Tembok Besar China sebagai kubu pertahanan
 -Anyang Bandar purba tembok batu
 -Kota Larangan terdapat istana & taman
 -Kuil & pagoda tempat pemujaan

v-Bahasa & Kesusasteraan
 Tamadun Yunani
 -Hesiod penyair & penulis Works and Days
 -Homer menulis Iliad & Odyssey
 -Huruf vocal digunakan dalam tulisan
  
Tamadun Rom
 -Cicero & Virgil penulis & penyajak

Tamadun India
 -Dravidia guna bahasa Telegu
 -Indo Arya guna bahasa Sanskrit
 -Sastera meliputi vedik, epik & sajak
 -Epik Mahayana & Mahabrata

 Tamadun China
 -Dialek mandarin & kantonis
 -Ssu ma Chien menulis karya sastera
 -Tu Fu & Li Po tokoh puisi

vi-Sistem Sosial
Tamadun Yunani
 -Athens: warganegara, bukan warganegara & hamba
 -Sparta: warganegara tulen, pekerja/artisan/pedagang & helot/pengusaha tanah

Tamadun Rom
 -Warganegara, bukan warganegara & hamba

Tamadun India
 - Kasta: Brahmin, Ksyatria, Vaisya & Sudra
 -Perkahwinan kasta berbeza tidak dibenarkan

Tamadun China
 - Atasan (raja & bangsawan), bawahan (petani & artisan) & hamba
 -Confucius: teratas (sarjana), ke-2 (petani), ke-3 (tukang) & ke-4pedagang

(C)Sumbangan Tamadun Pada Dunia

 Tamadun Yunani
 -Demokrasi: rakyat terlibat secara langsung
 -Malaysia: demokrasi berparlimen
 -Aristotle, Socrates & Plato rujukan falsafah moden
 -Teknologi matematik & sains

Tamadun Rom
 -Republik: dua konsul
 -Aqueduct & Colleseum sumber pelancongan
 -Bahasa latin digunakan dalam agama Kristian
 -Sukan Olimpik 4 tahun sekali

 Tamadun India
 -Agama Hindu & Buddha dianuti
 -Stupa & Candi sumber pelancongan
 -Bahasa Sanskrit digunakan oleh agama Hindu
 -Karya Ramayana & Mahabrata

Tamadun China
 -Confucianisme & Taoisme menjadi amalan
 -Tembok Besar Negara China sumber pelancongan
 -Teknologi kertas & tembikar
 -Sistem peperiksaan awam diubahsuai & digunakan

(D)Kemunculan Agama & Ajaran Utama Dunia

 Agama Hindu
 -Muncul ketika zaman Vedik
 -Percaya kepada kitab Veda
 -Tuhan 3 fungsi: Brahman (mencipta), Vishnu (memelihara) & Shiva (memusnah)
 -6 aliran agama: Saivisme, Kumaram & Saura
 -Didominasi oleh Brahmin
 -Hukum karma: kelahiran semula selepas mati
 -Tujuan mencapai Moksha/ bersatu dengan Tuhan

 Agama Buddha
 -Diasaskan Sidharta Gautama Buddha
 -Gautama mencari ketenangan di bawah pokok bodhi
 -Kebenaran melepaskan manusia daripada kesengsaraan
 -Menekankan 4 kebenaran mulia
 -Dicapai melalui 8 jalan
 -Menggunakan bahasa Pali & kitab Tripitaka

Agama Kristian
 -Diasaskan Jesus Christ
 -2 kitab Old and New Testament (bible)
 -Awalnya mendapat tentangan Eropah (tiada agama)
 -Diterima semasa pemerintahan Constantine
 -Ahad hari aktiviti agama

Agama Islam
 -Diwahyukan kepada N. Muhammad saw
 -Ditentang Quraisy Mekah
 -Nabi berhijrah ke Madinah
 -Berteraskan akidah & syariah
 -Wajib menyakini Rukun Iman & Rukun Islam

 Confucianisme
 -Diasaskan oleh Confucianisme
 -Meletakkan jawatan sebagai pegawai kerajaan
 -Disembah sebagai dewa orang Cina
 -Menekankan prinsip moral yang tinggi
 -Perikemanusiaan (ren), kesusilaan (li) & taat ibu bapa (Xiao)

 Taoisme
 -Diasaskan oleh Lao Tze
 -Mengembara menyebarkan idea
 -Bukunya Tao Te Ching
 -Menekankan konsep Tao (jalan) photo SignatureWawaNiesya_zps1a264863.png

No comments:

 
Copyright© 2014 blog WawaNiesya | Designed by:http://cik-jarimanis.blogspot.com (CikJariManis)