25 Nov 2014

Bab 3:Tamadun Awal Asia Tenggara

BAB 3: TAMADUN AWAL  ASIA TENGGARA

Kerajaan Awal AT
 -Kerajaan tanah besar seperti Angkor & Funan
 -Kerajaan kepulauan seperti Kedah Tua & Srivijaya

Petempatan Kerajaan Awal
 -Kerajaan terawal Funan
 -Bukti jumpaan seni arca Amarawati India
 -Perdagangan antarabangsa
 -Buktinya jumpaan gendang gangsa di Dongson
 -Hubungan dengan Rom
 -Buktinya jumpaan manik di Johor

Ekonomi Agraria
 -Agraria berasaskan pertanian, penternakan, pungut hasil huan & sungai
 -Terletak di tanah subur
 -Kerajaan Dravavati di Thailand & Taruma di Indonesia
 -Funan berkembang menjadi maritime kerana kedudukannya strategik
 -Padi sawah memerlukan bekalan air yang cukup
 -Padi huma di lereng bukit
 -Tanaman sampingan jagung & pisang
 -Menternak lembu & kambing
 -Memungut sarang burung dari gua
 -Mengutip kulit kura-kura dari sungai
 -Lebihan hasil dijual kepada maritime
 -Sumber air dari Tasik Tonle Sap & sg Mekong
 -Raja Angkor Indravarman I membina baray
 -Bekalan air untuk penduduk & pertanian
 -Iklim panas lembab

Ekonomi Maritim
 -Maritim berasaskan perdagangan
 -Terletak di pesisiran pantai & kepulauan
 -Kerajaan Srivijaya & Kedah Tua
 -Pelabuhan pembekal membekalkan rotan & timah
 -Berkembang menjadi pelabuhan kerajaan
 -Pelabuhan entreport disinggahi pedagang China & India
 -Tanah Melayu dikenali sebagai Semenanjung Emas
 -Bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca
 -Pelabuhan dilengkapi kemudahan
 -Mahir membuat kapal & ilmu bintang
 -Srivijaya memiliki tentera laut yang besar
 -Mengawal keselamatan perdagangan
 -Pelabuhan strategik & dalam
 -Berupaya membina kapal yang besar
 -Kedah Tua pelabuhan entreport
 -Buktinya jumpaan tembikar China
 -Manik dari India & pelita tembaga dari Timur Tengah
 -Gunung Jerai menjadi panduan kapal berlabuh
 -Pelabuhan dilengkapi gudang

Agraria & Maritim Saling Bergantungan
 -Agraria memerlukan barang mewah seperti tembikar
 -Memasarkan lebihan hasil pertanian
 -Peluang pekerjaan
 -Maritim memerlukan beras/sumber makanan
 -Bekalan kayu membina kapal
 -Gajah sebagai pengangkutan

Pengaruh Hindu Buddha

Proses Kedatangan
 -Dibawa ksatria melalui penaklukan
 -Dibawa pedagang/vaisya
 -Dibawa Brahmin/pendeta
 -Dijemput mengetuai upacara pertabalan raja
 -Asimilasi budaya yang bersesuaian

 Pengaruh Hindu Buddha dalam Pemerintahan
 -Pemerintah menggunakan gelaran raja
 -Raja berkuasa mutlak
 -Konsep dewa raja mengukuhkan kedudukan raja
 -Raja dikaitkan dengan mitos & sakti
 -Upacara pertabalan diketuai Brahmin
 -Raja membina kompleks kota
 -Melambangkan orde kosmos/ raja alam semesta

Pengaruh Hindu Buddha di Angkor & Srivijaya
 -Raja dikaitkan dengan dewa raja
 -Brahmin ketua upacara agama
 -4 kumpulan anak raja
 -Dibawah anak raja ialah ketua pentadbiran pusat
 -Hamba di bahagian paling bawah
 -Daerah ditadbir Datu
 -Datu mengangkat sumpah di Telaga Batu Palembang 

Pengaruh Hindu Buddha dalam Kesenian
-Monumen ialah binaan batu
-Dibina bagi memperingati orang/peristiwa penting
-Candi ialah rumah ibadat
 -Tempat menyimpan abu jenazah raja
 -Menyimpan patung dewa utama
 -Angkor Wat & Borobodur melambangkan Orde Kosmos
 -Patung Hindu seperti Dewa Brahman & Siva
 -Patung Buddha seperti Avalokitesyara

Pengaruh Hindu di Angkor Wat
 -Candi pemujaan, dilengkapi menara & tembok
 -Ukiran Ramayana & Mahabrata

 Pengaruh Buddha di Borobodur
 -Terdiri 3 tingkat iaitu sila, Samadhi & panna
 -Setiap tingkat diwakili patung Buddha
 -Tingkat pertama diukir cerita Gautama Buddha

 Pengaruh Hindu Buddha di Lembah Bujang
 -Terbahagi dua iaitu vimana (bahagian suci)
 -Mandapa (bahagian luar)

Pengaruh Bahasa Sanskrit
 -Merekod maklumat raja
 -Contoh Batu Bersurat di Kutei
 -Bahasa kitab keagamaan
 -Disesuaikan dengan BM seperti duka & durhaka
 -Bahasa ilmu & komunikasi di AT

Pengaruh Hindu dalam Kesusasteraan
-Epik Ramayana & Mahabrata
-Puisi & prosa Jawa seperti Negarakertagama
-Epik lisan & teater seperti wayang kulit
-Mahabrata diadun dengan unsure tempatan
-Melahirkan Hikayat Pendawa Lima & Hik. Pendawa Jaya
-Ramayana melahirkan Hikayat Seri Rama


 photo SignatureWawaNiesya_zps1a264863.png

No comments:

 
Copyright© 2014 blog WawaNiesya | Designed by:http://cik-jarimanis.blogspot.com (CikJariManis)