25 Nov 2014

Bab 5:Kemunculan Islam Di Madinah

BAB 5: KERAJAAN ISLAM DI MADINAH

Madinah
 -Terletak antara Makkah & Syam
 -Penduduk Yahudi (Quraizah & Qunaiqa)
 -Nasrani & Arab (Aus & khazraj)
 -Masalah politik & ekonomi

Kandungan Aqabah I 621m
 -Perjanjian Aus & Khazraj dengan nabi
 -Beriman kepada Allah
 -Membantu nabi
 -Meninggalkan amalan jahiliah
 -Mus’ab bin Umair berdakwah ke Madinah

Kandungan Aqabah II 622m
 -Memeluk Islam
 -Mengukuhkan taat setia
 -Menjemput nabi ke Madinah
 -Menyediakan tempat tinggal
 -Menjamin keselamatan
 -Mempertahankan Islam

Konsep Hijrah
 -Perpindahan tempat & perubahan sikap
 -Dari Makkah ke Madinah
 -Meninggalkan keburukan
 -Barat anggap pelarian
 -Bukti bukan pelarian:
 -Wahyu Allah & nabi dijemput
 -Ketibaan disambut & disediakan tempat tinggal
 -Nabi dilantik sebagai pemimpin

Sebab Hijrah
 -Wahyu Allah memerintah nabi berhijrah
 -Cubaan membunuh nabi
 -Mendamaikan suku kaum di Madinah
 -Menyebarkan Islam
 -Nabi dijemput Aus & Khazraj
 -Menjamin keselamatan Islam & umat Islam

Kepentingan Hijrah
 -Dakwah tersebar secara aman
 -Mempersaudarakan Madinah & Makkah
 -Mendamaikan suku Arab Madinah
 -Menyatupadukan penduduk Madinah
 -Muhajirin/orang Makkah yang berhijrah
-Ansar/orang Madinah yang membantu
 -Pembinaan masjid Al-Nabawi
 -Nama Yathrib ditukar Madinah/Kota yang bercahaya
 -Pengorbanan wanita & sahabat

Piagam Madinah (PM)
 -Perlembagaan/undang-undang bertulis
 -Digubal nabi Muhammad saw
 -Berpandukan wahyu Allah
 -23 fasal tanggungjawab orang Islam
 -24 fasal tanggungjawab bukan Islam

Kandungan PM
 -Politik: Nabi sebagai pemimpin & ketua hakim
 -Agama: bebas beragama/tiada paksaan
 -Sosial: Masyarakat satu ummah & bersatupadu
 -Undang-undang Islam dilaksanakan
 -Ekonomi: Riba diharamkan & tiada diskriminasi
 -Pertahanan: semua penduduk wajib mempertahankan Madinah
 -Kedudukan Yahudi terjamin

Kepentingan PM
 -Model pemerintahan Islam yang unggul
 -Riba & penipuan tidak dibenarkan
 -Pertahanan Madinah bertambah kuat
 -Perpaduan & bantu membantu
 -Menyusun Perlembagaan sebelum mengasaskan Madinah
 -Persamaan taraf & persaudaraan

Strategi Penyebaran Islam
 -Meluas ke Rom, Parsi & Mesir
 -Menghantar perutusan
 -Kaedah diplomasi & persefahaman
 -Perang dilakukan setelah Wahyu Allah

Konsep Perang
 -Perang Badar, Uhud, Thabuk & Khandak
 -Berperang setelah menerima wahyu Allah

Prinsip Perang
 -Berperang setelah diserang
 -Menjaga keamanan tempat ibadat
 -Menentang kezaliman
 -Mempertahankan diri
 -Berdamai sekiranya musuh ingin berdamai

Garis Panduan Perang
 -Dilarang membunuh sesuka hati
 -Dilarang membunuh orang lemah
 -Dilarang membunuh binatang ternakan
 -Dilarang memusnahkan tanaman
 -Dilarang merosakkan rumah ibadat

Syarat Pengampunan Tawanan
 -Wanita & kanak-kanak dibebaskan
 -Lelaki perlu mengajar 10 kanak-kanak
 -Membaca & menulis sehingga pandai

Perjanjian Hudaibiyah (PH)
 -Umat Islam ingin mengerjakan umrah
 -Disekat Quraisy di Hudaibiyah
 -Nabi menghantar Uthman bin Affan
 -Menerangkan tujuan kedatangan Islam
 -Tersebar berita Uthman mati dibunuh
 -Islam mengangkat sumpah baiat al-Ridhwan
 -Quraisy bimbang & menghantar Suhail bin Amru
 -Termenterilah PH 628m

Kandungan PH
-Gencatan senjata 10 tahun
-Kabilah Arab bebas berpihak kepada Islam/Quraisy
-Islam berpihak kepada Quraisy tidak dipulangkan
-Quraisy berpihak kepada Islam dipulangkan
-Umat Islam mengerjakan umrah tahun berikutnya

Kepentingan PH
 -Peluang umat Islam mengerjakan umrah/haji
 -Kebeban menunaikan ibadat di Kaabah
 -Dakwah Islam tersebar tanpa gangguan
 -Islam tersebar secara aman & meluas
 -Pengislaman Khalid Al-Walid & Amru Al-As
 -Nabi pemimpin unggul & disegani
 -Pengiktirafan Madinah sebagai kerajaan unggul

Pembukaan Kota Makkah
 -Quraisy mencabul perjanjian Hudaibiyah
 -Strategi jangka panjang penyebaran Islam
 -Penguasaan Makkah memantapkan Madinah
 -Nabi memasuki Makkah secara aman
 -Pengislaman Abu suffian & Al-Abbas
 -4 pasukan & 10 ribu tentera
 -Makkah dikepung 4 penjuru & ditawan

Kepentingan Pembukaan Semula Makkah
-Pengislaman tokoh Quraisy
-Jaminan keselamatan
-Nabi memaafkan Quraisy & tidak berdendam
-Kaabah terpelihara dari unsure jahiliah
-Makkah menjadi kota suci umat Islam
-Makkah menjadi wilayah Islam


 photo SignatureWawaNiesya_zps1a264863.png

No comments:

 
Copyright© 2014 blog WawaNiesya | Designed by:http://cik-jarimanis.blogspot.com (CikJariManis)