25 Nov 2014

Bab 6:Pembentukan Kerajaan Islam Dan Sumbang

BAB 6: PEMBENTUKAN KERAJAAN ISLAM DAN SUMBANGAN

Konsep Khalifah
-Bahasa Arab bererti pengganti
-Pengganti nabi metadbir kerajaan Islam
-Bertanggungjawab memelihara kemurnian Islam
-Mengekalkan keharmonian umat Islam

Syarat Pemilihan
-Lelaki dan Islam
-Berpengetahuan terhadap Islam
-Mematuhi dan melaksanakan perintah Allah
-Adil dan akhlak baik
-Sihat tubuh badan, warak dan waras
-Bijak mentadbir dan berpidato

Cara Perlantikan
-Musyawarah atau syura:Abu Bakar As-Siddiq
-Cadangan 1 nama: Umar Al-Khattab
-Cadangan beberapa nama: Uthman bin Affan
-Cadangan sekelompok masyarakat: Ali bin Abi Talib
-Khalifah mengangkat sumpah taat setia iaitu baiah

Tugas Khalifah
-Memelihara agama Islam
-Mentadbir negara berpandukan hokum syariah
-Mempertahankan negara
-Memajukan PES
-Menjaga kebajikan rakyat
-Meneruskan ajaran Allah dan Rasul
-Mengekalkan perpaduan ummah

Sumbangan Khalifah Al-Rasyidin

Sumbangan Abu Bakar
-Digelar As-Siddiq iaitu membenarkan kata-kata nabi
-Digelar penyelamat umat Islam
-Menghapuskan golongan murtad dan enggan bayar zakat
-Mempertahankan Madinah dari ancaman Parsi
-Membahagikan Tanah Arab kepada 10 wilayah
-Membayar gaji tentera
-Memerintahkan zaid bin Thabit kumpul Al-Quran

Sumbangan Umar Al-Khattab
-Digelar Amirul Mukminin/panglima agung orang mukmin
-Menubuhkan Majlis Syura
-Melantik Wali/Gabenor wilayah
-Menubuhkan jabatan tentera dan polis
-Membayar gaji hakim
-Memperkenalkan kalendar Hijrah
-Membina terusan Amirul Mukminin
-Menubuhkan baitulmal

Sumbangan Uthman bin Affan
-Digelar Zun Nurain/ kahwin 2 puteri Rasulullah
-Melauskan empayar ke Cyprus
-Mengistiharkan naskah Mashaf Uthmani
-Membina jambatan dan jalan raya
-Baitulmal dan cukai jizyah

Sumbangan Ali bin Abi Talib
-Menyelesaikan masalah masyarakat dan perundangan Islam
-Menghentikan perang Siffin
-Membina markas tentera di Parsi
-Meneruskan cukai jizyah kepada zimmi

Kerajaan Bani Umaiyyah

Latar belakang
-Diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Suffian
-Tahap 1 berpusat di Damsyik (Khalifah)
-Tahap 2 berpusat di Cordova (Amir)

Sumbangan Politik
-Sistem Khalifah: pemerintah penganti nabi
-Sistem Wazarah: wazir ketua pusat
-Sistem Gabenor: ketua wilayah
-Sistem Urusetia: rekod dan surat menyurat
-Sistem Hijabah: menjaga keselamatan khalifah
-Tubuh jabatan: cukai dan surat menyurat
-Tubuh tentera darat dan laut

Sumbangan Sosial
-Kota Basrah pusat ilmu
-Bahasa Arab bahasa rasmi
-Tanda bunyi  atau baris dalam Al-Quran
-Hospital pertama di Damsyik
-Hospital kusta

Sumbangan Bani Umaiyyah II
-Pusat pengajian tinggi di Cordova
-Toledo pusat penterjemahan
-Sini bina Islam di masjid Cordova
-Penubuhan baitulmal
-Cordova pusat perdagangan

Kerajaan Bani Abbasiyyah

Latar belakang
-Golongan Mawali didiskriminasikan
-Menyertai Revolusi Abbasiyah
-Dimulakan oleh Ali bin Abdullah
-Beroperasi di Khurasan
-Ditawan oleh Hulagu Khan dari Monggol

Sumbangan Politik
-Baghdad kota intelektual
-Terjemahan karya asing ke bahasa Arab
-Tubuh Baitulhikmah/institusi ilmu
-Penglibatan ulama dalam penulisan

Sumbangan Sosial
-Memelihara warisan ilmu
-Penyelidikan Islam diterjemah ke bahasa asing

Kerajaan Turki Uthmaniyyah

Latar belakang
-Anatolia menguasai kerajaan2 kecil
-Membentuk Turki Uthmaniyah
-Diasaskan oleh Uthman bin Ertughrul
-Uthman menewaskan Byzantine

Perluasan Kuasa
-Orhan I meluaskan jajahan ke Ankara
-Murad I menguasai Albania
-Mehmed II menawan Istanbul
-Runtuh kerana pemimpin lemah dan pemberontakan

Sumbangan PES
-Membentuk kesatuan Islam sedunia
-Istanbul pusat pentadbiran Islam
-Selim I menguasai Makkah
-Memperkenalkan Kanun Suleiman
-Memperkenalkan jawatan kadi dan mufti
-Istanbul kota perdagangan
-Pendidikan madrasah dan kolej perubatan
-Senibina masjid Sultan Ahmed/masjid biru

Faktor Penyebaran Islam ke Eropah

Tentera Islam
-Pegangan akidah dan akhlak yang kukuh
-Semangat ghazi iaituberkorban jiwa untuk Islam
-Sistem tentera dan senjata moden
-Kumpulan Jannisari iaitu elit terlatih perang
-Kekuatan Armada laut

Politik Eropah
-Perang antara kerajaan2 kecil
-Kejatuhan Byzantine
-Keruntuhan institusi gereja di Eropah

Pemerintahan Islam
-Dasar diplomasi dan toleransi
-Dasar kecemerlangan individu dan bukan keturunan
-Islam membina sekolah dan rumah sakit

Pendakwah
-Turki berhijrah ke Balkan
-Ahli sufi bertoleransi
-Menarik minat Kristian memeluk Islam

Pertembungan Tamadun Islam dengan Tamadun Lain

Kawasan Pertembungan
-Khalifah Umar Al-Khattab bertembung dengan Yunani
-Perluasan kuasa ke Baghdad bertembung dengan Parsi
-Bani Umaiyah menakluk Afrika bertembung dengan Eropah

Cara Pertembungan
-Perdagangan bertembung dengan China
-Diplomatik bertembung dengan Sepanyol
-Penaklukan bertembung dengan Parsi
-Kebudayaan bertembung dengan Sepanyol
-Mozarab: orang kristian tetapi berbahasa Arab
-Intelektual bertembung dengan Eropah

Kesan Pertembungan PES
-Mengubah akidah dan mengesakan Allah
-Kawasan pengaruh Islam meluas
-Lahir kerajaan Islam Delhi
-Penguasaan laluan perdagangan
-Penyelarasan undang-undang Islam
-Tatatertib berpakaian dan berbahasa
-Mudejar: orang Islam di bawah pemerintahan Kristian
-Ilmu perubatan: Zakaria Al-razi
-Matematik dan Astronomi:Al-Khawarizmi
-Pengembara: Ibn Battuta


 photo SignatureWawaNiesya_zps1a264863.png

No comments:

 
Copyright© 2014 blog WawaNiesya | Designed by:http://cik-jarimanis.blogspot.com (CikJariManis)