25 Nov 2014

Bab 8:Pembaharuan Dan Pengaruh Islam Di Malaysia

BAB 8: PEMBAHARUAN DAN PENGARUH ISLAM DI MALAYSIA SEBELUM BARAT

Pentadbiran
-Zilullah fil alam dan Zilullah fil ardh/bayangan Allah di bumi
-Khalifatul mukminin/pemimpin orang mukmin
-Keturunan raja dari Iskandar Zulkarnain
-Sultan dibantu pembesar empat lipatan
-Ulama penasihat sultan
-Konsep daulat mengukuhkan kedudukan sultan

Perundangan
-Bertulis dan tidak bertulis
-Hukum Kanun Melaka menyentuh tanggungjawab raja dan pembesar
-Hukuman jenayah dan undang-undang keluarga
-Undang-undang Laut Melaka menyentuh tanggungjawab nakhoda kapal
-Nakhoda atau iman dan anak kapal atau makmun

Adat Pepatih
-Adat pepatih di Negeri Sembilan
-Perkahwinan sama suku tidak dibenarkan
-Diasaskan oleh Datuk Pepatih Nan Sebatang dari Pagar Ruyung
-Bersifat matrilineal(sebelah ibu)
-Anak perempuan mewarisi harta

Adat Temenggung
-Adat temenggung di Tanah Melayu
-Bersifat patrilineal(sebelah bapa)
-Anak lelaki diutamakan
-Perkahwinan dibenarkan dengan sepupu
-Diasaskan oleh Datuk Ketemenggungan dari Palembang

Pendidikan Tidak Formal
-Asuhan keluarga
-Penekanan nilai moral dan adat sopan
-Pembelajaran melalui penglihatan, pendengaran dan pemerhatian
-Belajar kemahiran ibu bapa
-Ibu bapa mengajar  hal agama dan adat resam
-Cerita lisan dan lawak jenaka
-Pantun, teka teki dan peribahasa

Pendidikan Formal
-Di rumah tok guru belajar Al-Quran
-Istana menjadi pusat pengajian
-Pengajaran hikayat seperti Hikayat Amir Hamzah
-Di masjid dan surau belajar fikah dan solat
-Pendidikan pondok melahirkan guru agama
-Sistem madrasah berdasarkan sukatan pelajaran dan kelas

Bahasa dan Kesusasteraan
-Tulisan jawi saluran pembacaan dan penulisan
-Sastera rakyat mengandungi unsure jenaka
-Hikayat Nur Muhammad dan Abu Bakar
-Hikayat saduran Arab Parsi iaitu Hikayat Abu Nawas

Kesenian
-Seni bina masjid iaitu mimbar dan mihrab
-Istana dilengkapi balairung seri
-Rumah bermotifkan tumbuhan dan geometri
-Seni Khat dan kaligrafi pada batu bersurat & batu nisan
-Seni persembahan seperti tarian dan muzik
-Tarian Dabus, Inang dan Nazam
-Seni muzik seperti rebana dan kompang

Gaya Hidup
-Pertabalan raja dan bacaan ikrar/baiat
-Akhlak & panggilan seperti pak long & mak long
-Salam dan mencium tangan orang tua
-Bacaan bismillah sebelum makan/minum
-Majlis berkhatam Al-Quran
-Perpaduan, kerja sama dan gotong-royong

Perdagangan
-Melaka pusat perdagangan
-Kemudahan pelabuhan dan strategik
-Sistem timbang dan sukat, kati dan tahil
-Kaedah tukar barang dan jual beli

Mata Wang
-Tercatat nama sultan dan tarikh Islam
-Menggunakan timah seperti wang katun
-Mata wang Kedah berbentuk ayam jantan
-Mata wang emas Johor digelar kupang
-Mata wang emas Kelantan digelar Kijang

Percukaian
-Cukai tetap/cukai import
-Barang makanan tidak dikenakan cukai
-Cukai perlu dibayar sebelum dibenarkan berniaga
-Orang asing dikenakan cukai diraja 6%
-Riba dan  penipuan diharamkan
-Bayar zakat dan bersedekah


 photo SignatureWawaNiesya_zps1a264863.png

No comments:

 
Copyright© 2014 blog WawaNiesya | Designed by:http://cik-jarimanis.blogspot.com (CikJariManis)