25 Nov 2014

Bab 9:Perkembangan Di Eropah

BAB 9: PERKEMBANGAN DI EROPAH

Zaman Gelap
-Kemerosotan ilmu pengetahuan
-Pentadbiran pusat tidak berkesan
-Muncul baron(tuan tanah)

Ciri-Ciri Zaman Gelap
-Petani mendapat perlindungan tuan tanah
-Petani membayar cukai yang tinggi
-Tanah dirampas & menjadi hamba
-Tuan tanah mendapat perlindungan raja
-Tuan tanah membayar cukai kepada raja
-Hubungan petani,baron & raja (sistem feudal)
-Gereja mengongkong rakyat
-Perdagangan tidak berkembang
-Diganggu Magyar & Viking
-Menumpukan kegiatan pertanian

Zaman Kemuncak Pertengahan
-Gereja menjadi agen penyatuan
-Peningkatan ekonomi pertanian & perdagangan
-Muncul Bandar Venice & Milan
-Lahir kelas pertengahan seperti artisan
-Status sosial berdasarkan kekayaan

Zaman Renaissance
-Renisciment iaitu kelahiran semula
-Penghargaan ilmu pengetahuan
-Keupayaan manusia berfikir
-Semangat inkuri yang kuat
-Bandar menjadi pusat perdagangan
-Pertembungan bahasa & budaya
-Pedagang menjadi patron/penaung
-Gereja menjadi penaung seniman
-Leonardo & Raphael menghiasi gereja Rom

Kesan Zaman Renaissance
-Muncul monarki(kerajaan pusat baru)
-Kuasa raja bertambah, kuasa gereja berkurangan
-Perdagangan meluas
-Kemajuan ilmu matematik & astronomi
-Kemajuan sains,biologi dan kimia
-Berani menzahirkan emosi & keinginan
-Menggunakan minda secara maksimum

Gerakan Reformation
-Reform/melaksanakan perubahan
-Menghasilkan sesuatu yang lebih baik
-Penguasa Katholik menyeleweng kuasa
-Penjualan sijil Indulgences/surat pengampunan dosa
-Johann Gutenberg mencetak bible
-Martin Luther menentang amalan Indulgences
-Melahirkan mazhab Protestant/bantah
-Gereja Katholik mengendalikan Counter Reformation
-Menentang sesuatu yang baru

Kesan Gerakan Reformation
-Perpecahan Kristian/perang mazhab
-Kuasa gereja dicabar
-Golongan monarki membebaskan diri dari Paus Rom
-Raja Henry VIII ketua gereja Protestant Anglican

Penjelajahan & Penerokaan

Sebab
-Eropah memerlukan barang timur rempah ratus
-Galakan raja Sepanyol & Portugal
-Persaingan kuasa Sepanyol & Portugal
-Perjanjian Tordesillas dimenterai
-Menyebarkan agama Kristian
-Galakan monarki baru seperti Perancis & Belanda
-Gold, Glory & Gospel

Kesan
-Pengiktirafan terhadap kuasa Eropah
-Asia Tenggara menjadi pembekal Eropah
-Jalan perdagangan dikuasai oleh Portugal
-Terpengaruh budaya Eropah & Kristian
-Perang antara orang tempatan & Eropah
-Penjajah menguasai emas & perak
-Sepanyol menguasai Filipina
-Portugal menguasai Melaka

Revolusi Pertanian

Pertanian Sebelum Revolusi
-Pengeluaran kecil-kecilan
-Pemilikan tanah awam & persendirian
-Tanah persendirian milik orang kaya

Akta Pemagaran Tanah
-Pengeluaran besar-besaran
-Tuan tanah membuka ladang
-Pengenalan Akta Pemagaran Tanah
-Rakyat hilang punca rezeki
-Berhijrah ke bandar menjadi buruh kilang

Kaedah & Ciptaan
-Tanaman bergilir mengekalkan kesuburan tanah
-Tanaman baru seperti ubi kentang
-Peralatan baru seperti Jehtro Tull/menggali & menugal
-Pengenalan baja asli

Revolusi Perindustrian

Sumbangan Revolusi Pertanian
-Menyediakan modal
-Makanan mencukupi
-Britain tidak lagi bergantung kepada makanan luar

Rekaan Sains & Teknologi
-James Watt:Baiki enjin Thomas Newcomen/engine kuasa wap
-R. Arkwright &  J. Hargreaves: Alat pemintal benang
-Tenaga manusia digantikan oleh teknologi

Pengkhususan Pengeluaran
-Pemodal ingin mengawal kos
-Muncul majikan & pekerja mahir
-Kuantiti & kualiti barang meningkat

Teknologi
-Pengenalan enjin berkuasa wap
-Lebihan pengeluaran dieksport
-Perdagangan antarabangsa meningkat
-Britain menjadi pengeluar utama arang batu
-Perkembangan pengangkutan keretapi & kapal

Kesan Revolusi Pertanian & Perindustrian

Pertanian Punca Ekonomi
-Wujud pertanian komersil seperti gandum
-Peladang menjadi pedagang antarabangsa
-Petani menjadi buruh kilang

Perdagangan Antarabangsa
-Britain memerlukan bahan mentah seperti getah
-Menggunakan kapal laut untuk berdagang
-Mengeksport modal ke seberang laut

Kemajuan Pengangkutan
-Britain membina jalan raya & jalan keretapi
-Rel keretapi ditukar daripada kayu kepada besi
-Pengenalan kapal berkuasa wap

Kemunculan Buruh & Majikan
-Muncul golongan buruh  ladang
-Penciptaan mesin menggantikan tenaga manusia
-Pekerja mahir memprotes/pergerakan Luddite
-Akta Antipenggabungan menyukarkan pekerja
-Kanak-kanak bawah 10 tahun dieksploitasi
-Akta dimansuhkan & digantikan Kesatuan Sekerja
-Bertujuan membela nasib pekerja

Imperialis Barat di Asia Tenggara

Faktor Kedatangan
-Mendapatkan bahan mentah seperti bijih timah
-Mencari kawasan pasaran baru
-Kapal wap mempercepatkan perjalanan
-Menyebarkan budaya & agama Kristian
-Persaingan kuasa/simbol kekuasaan

Kesan Imperialis Barat
-Pemerintah tempatan terpaksa menerima pentadbir barat
-Ekonomi dieksploitasi untuk kepentingan penjajah
-Pendidikan Inggeris diperkenalkan
-Kemasukan buruh asing
-Kewujudan masyarakat majmuk


 photo SignatureWawaNiesya_zps1a264863.png

No comments:

 
Copyright© 2014 blog WawaNiesya | Designed by:http://cik-jarimanis.blogspot.com (CikJariManis)